Český svaz karate Goju Ryu

6th WGKF Championships 2022 (8.9.2022)
Prosíme všechny nominované o kontrolu a správnost kategorií !! V případě překročení váhy nese vinu za tuto skutečnost závodník a bude vyžadována náhrada výdajů.
Český svaz karate Goju ryu, z.s., IČO: 60557273