Český svaz karate Goju Ryu

Hlavní školení TMK a zkušebních komisařů (28.10.2022)
Český svaz karate Goju ryu, z.s., IČO: 60557273