Český svaz karate Goju Ryu

MČR Beginner Goju-Ryu 2022 (5.11.2022)
Soutěž se řídí nominačními kritérii dle soutěžního řádu ČSKGr. Nominační ranking pro MČR 2022 naleznete zde: https://ranking.goju-ryu.cz/index.php?page=nominace
Český svaz karate Goju ryu, z.s., IČO: 60557273