SKIF CZ

Průkazy SKIF CZ (31.12.2023)
Shotokan Karate-Do International Federation Czech Republic, z.s., IČO: 27056007