Český svaz karate

Hlavním kreditové školení trenérů ČSKe (26.6.2020)
Český svaz karate z.s., IČO: 00540897