Český svaz karate

Školení rozhodčích ČSKe 2021 (3.9.2021)
Český svaz karate z.s., IČO: 00540897