Český svaz karate

Spoluúčast na ME mládeže 2022 (17.6.2022)
Český svaz karate z.s., IČO: 00540897