Český svaz karate

2. Školení rozhodčích ČSKe (3.9.2022)
Český svaz karate z.s., IČO: 00540897