Český svaz karate

Hlavní školení TMK a zkušebních komisařů (28.10.2022)
Český svaz karate z.s., IČO: 00540897