Český svaz karate

Testování všeobecné pohybové výkonnosti 2022 (17.11.2022)
Český svaz karate z.s., IČO: 00540897