Český svaz karate

Školení zkušebních komisařů a trenérů ČSKe (25.2.2023)
Český svaz karate z.s., IČO: 00540897