Český svaz karate

Poplatky - Licence zkušebních komisařů ČSKe (20.12.2023)
Registrovaná osoba prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro udělení požadované Licence dané příslušnou směrnici ČSKe.
Český svaz karate z.s., IČO: 00540897